nanoparticles

Chế tạo cảm biến giúp phát hiện các hạt nano trong không khí

(H2N2)-Nhóm các nhà khoa học đứng đầu là Giáo sư Robert Dorey, giám đốc Trung tâm Công nghệ nano và vi hệ thống Đại học Cranfield, Vương quốc Anh, đang… Đọc tiếp