657139

Xác định được khối lượng của các hạt quark

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Một nhóm nghiên cứu của trường Đại học Cornell, Mỹ, vừa tính toán được khối của ba dạng hạt quark nhẹ nhất và khó quan sát nhất,… Đọc tiếp