ong dan khi

Ngăn ngừa sự hình thành hydrat

(H2N2)-Hydrat còn gọi là hydrat khí, hydrat metan hoặc clathrat. Hydrat là nguồn hydrocacbon tiềm năng, trữ lượng của nó có thể vượt trữ lượng khí thiên nhiên truyền thống.… Đọc tiếp