Logo Vinachem

Vinachem triển khai nhiều dự án trọng điểm năm 2013

Để đạt mục tiêu trên, Vinachem đẩy mạnh các dự án trọng điểm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Năm 2013, Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam… Đọc tiếp
hoa chat dung moi

Hóa chất lưu thông ở Việt Nam phải ghi nhãn tiếng Việt

Kể từ ngày 30/3/2012, tất cả các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, sản xuất nhượng quyền, kinh doanh, nhập khẩu hóa… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

hoa chat

Quy hoạch ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030

“Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030” có 10 nhóm sản phẩm, gồm: phân bón; thuốc bảo vệ… Đọc tiếp