vcsc6 logo

Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 6-Thông báo số 1

Hội Hóa học Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 6 vào tháng 11 năm 2013 tại Hà Nội. Sau đây là văn bản… Đọc tiếp