potassium formate

Quy trình sản xuất phân bón kali format

Kali format có tiềm năng trở thành loại phân bón mới, có thể cách mạng hóa thị trường tiêu thụ các hợp chất kali dùng trong nông nghiệp. Do độ… Đọc tiếp