vat lieu cc3

Vật liệu mới CC3 có thể bẫy khí xenon, krypton và radon hiệu quả

Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Liverpool ở Anh, Đại học Newcastle (Anh) và Đại học Aix-Marseille, Pháp, đã chế tạo được vật liệu mới gọi là… Đọc tiếp
neutron star 20120904162905

Khí trơ cũng có thể hình thành phân tử bằng một cơ chế liên kết thứ ba

Trong từ trường cực mạnh của các sao lùn trắng và sao neutron, một loại liên kết hóa học thứ ba có thể xảy ra. Đó là kết quả của… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO