Không tồn tại hình ảnh về Ảnh hưởng của khí H2S tới công tác khoan- Các biện pháp phòng chống

Ảnh hưởng của khí H2S tới công tác khoan- Các biện pháp phòng chống

(H2N2)-Khí hydro sunfua (H2S) là khí không màu, độc, dễ cháy, với hàm lượng tương đối thấp (10 ppm) cũng có thể gây nguy hại rất lớn. Sự xuất hiện… Đọc tiếp
20110218154057 Oil Drilling 20110221113753

Phương pháp khoan mới phát hiện nhiều vùng dầu lớn tại Mỹ

(H2N2)-Một phương pháp khoan dầu mới đã phát hiện những giếng dầu rộng lớn trước đây khó tiếp cận tại miền Tây nước Mỹ, ngăn chặn đà suy thoái của… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO