dioxin

Tìm hiểu công nghệ khử hấp thu nhiệt để xử lý chất dioxin

Sáng nay ngày 8/5, các chuyên gia Việt Nam và Mỹ bắt đầu xem xét thiết kế kỹ thuật công nghệ khử hấp thu nhiệt để xử lý nhiễm độc… Đọc tiếp