litium

Khám phá mới về tính chất siêu dẫn lithium

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Các kim loại kiềm lithium-liti (Li), sodium natri (Na), kali (K), rubidi (Rb), césium (Cs) và franxi (Fr) xuất hiện ở cột đầu tiên bảng tuần hoàn.… Đọc tiếp