gold nanoparticles

Sử dụng các hạt nano vàng để loại bỏ thủy ngân ra khỏi nước

Lấy cảm hứng từ quy trình đãi vàng thủ công đã được áp dụng hàng trăm năm nay trên thế giới, các nhà khoa học Tây Ban Nha đã sử… Đọc tiếp