loc hoa dau

Vinachem có thể bán hết cổ phần tại dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Được biết Vinachem muốn tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là sản xuất phân bón và các sản phẩm hóa chất phi dầu khí. Theo thông tin… Đọc tiếp