20101220155614 dp2010 20101221095850

Đột phá khoa học lớn nhất 2010

(H2N2)-Máy lượng tử đầu tiên trên thế giới – thiết bị vận hành theo các quy luật thống trị thế giới bên trong nguyên tử – đã được tạp chí… Đọc tiếp