nang luong dia nhiet

Nghiên cứu tạo ra năng lượng từ nhiệt

(H2N2)-Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ đang nghiên cứu sản xuất năng lượng từ nhiệt mà không cần sử dụng ánh nắng mặt trời.  … Đọc tiếp