Natri bicacbonat

Natri bicacbonat – Phụ gia chống vi khuẩn, nấm mốc trong thực phẩm

(H2N2)-Natri bicacbonat còn được gọi là Natri hydrocacbonat, tồn tại ở dạng tinh thể màu trắng, tan vừa phải trong nước (70 g/l nước ở 0 độ C, 100 g… Đọc tiếp