Sodium polyacrylate

Chất siêu thấm trong tã lót trẻ em là chất gì?

(H2N2)-Loại tã lót dùng một lần ngày nay có thể chứa được cả lít nước tiểu trẻ em mà vẫn có cảm giác khô ráo. Hiện tại chỉ có khoảng… Đọc tiếp