cesium

Tại sao Cesium được sử dụng trong đồng hồ điện tử?

Đồng hồ Cesium xác định thời gian bằng cách đếm vòng tíc-tắc của các nguyên tử thuộc nguyên tố kim loại Cesium. Nhưng vòng tíc-tắc này không phải là vòng… Đọc tiếp
cesium

Nguyên tố Xezi

(H2N2)-Xêzi là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ký hiệu Cs và số nguyên tử bằng 55. Nó là một kim loại kiềm mềm màu vàng… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO