sieu dan nho nhat

Khám phá ra cáp siêu dẫn nhỏ nhất thế giới

(Hóa học ngày nay-H2N2) Các nhà khoa học vừa khám phá ra cáp siêu dẫn nhỏ nhất thế giới, một dải gồm 4 cặp phân tử có bề dày chưa… Đọc tiếp