Nitrite/nitrate, bạn hay thù trong sản phẩm chế biến từ thịt

Nitrite/nitrate (ion NO2–/NO3–) là một phụ gia không thể thiếu trong lĩnh vực chế biến thịt. Loại muối này thường được dùng cho một số sản phẩm như xúc xích,… Đọc tiếp