nosh aspirin

NOSH – aspirin và hiệu quả chống ung thư

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ đã cho thấy khả năng chống ung thư hiệu quả của aspirin. Tuy nhiên, đây không phải là loại aspirin… Đọc tiếp