Sử dụng kỹ thuật gián đoạn trong công nghệ xử lí nước rác

Tác giả: Lê Văn Cát, Trần Hữu Quang, Đỗ Thị Hồng Nhung Viện Hóa học, Viện KH&CN Việt Nam Đọc tiếp