o nhiem nuoc sach

Các chất ô nhiễm tồn tại dai dẳng trong nước sạch

(H2N2)-Trong một khảo sát lớn nhất về các hóa chất hữu cơ trong nước sạch đã qua xử lý, các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra rằng, một… Đọc tiếp