nanotube polymer

Hỗn hợp ống nano-polime ngăn cản màng sinh học

(H2N2)-Các ống nano các bon có thể tiêu diệt vi khuẩn và ngăn chặn sự hình thành của màng sinh học độc hại và có khả năng ăn mòn bằng… Đọc tiếp