oxygen evolution reaction catalyst

Chất xúc tác tạo phản ứng thoát khí oxi hiệu quả cao

(H2N2)-Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusett (MIT), Hoa Kỳ, đã tìm ra một trong các chất xúc tác hiệu quả nhất chưa từng được phát… Đọc tiếp