substilisin

Ứng dụng enzyme trong ngành công nghiệp

Phân loại protease và subtilisin Protease hay peptidase (EC.3.4.-.-) là nhóm enzyme thủy phân có khả năng cắt mối liên kết peptide (-CO~NH-) trong các phân tử polypeptide, protein và… Đọc tiếp