nitrogen cycle

Phản ứng mới để phá vỡ liên kết trong phân tử nitrogen

(Hóa học ngày nay-H2N2) Suốt thập kỷ vừa qua, các nhà hóa học công nghiệp phải dựa vào nhiệt độ hoặc áp suất cao để phá vỡ các liên kết… Đọc tiếp
photosynthesis

Phát hiện các phân tử trong tảo có chức năng chỉ đạo quang hợp

  (Hóa học ngày nay-H2N2) Giáo sư hóa học Harry Frank đã dẫn đầu một nhóm nghiên cứu quốc tế xác định được các phân tử trong tảo chỉ đạo… Đọc tiếp
Nano Curcumin