Co che phan ung

Cơ chế phản ứng cơ bản trong hóa hữu cơ

Cơ chế 1 : Phản ứng SN2. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét những gì xảy ra một cách chi tiết. Phản ứng này chỉ xảy ra trong một… Đọc tiếp