ten lua

Việt Nam chế tạo pin nhiệt cho tên lửa

Học viện Kỹ thuật quân sự vừa hoàn thiện công nghệ chế tạo pin nhiệt dùng trong công nghệ hàng không vũ trụ và quân sự, đặc biệt là tên… Đọc tiếp