Dung CAFZ1AP1 20110828231410

Chuyển đổi chất thải nhà máy giấy thành vật liệu “xanh”

(H2N2)-Một nghiên cứu sinh về nông nghiệp tại Đại học Hebrew Jerusalem, Israel đã đưa ra phương pháp mới sử dụng chất thải từ nhà máy giấy để tạo ra… Đọc tiếp