Unplasticized_Polyvinyl_Chloride_Sheet

Giải quyết vấn đề về môi trường của rác thải PVC

PVC – polyvinyl clorua, một loại vật liệu được sử dụng rất rộng rãi để làm lớp phủ cho sàn nhà, cửa sổ, cửa ra vào, dây cáp điện, đường… Đọc tiếp