xuc tac oxy hoa

Phát hiện tâm hoạt tính xúc tác mới của quá trình oxy hóa

Cho đến nay, các nhà hóa học đã phát hiện và sản xuất được nhiều chất xúc tác. Nhiều nghiên cứu theo hướng này vẫn đang được tiếp tục thực… Đọc tiếp