hoa chat

Quy hoạch ngành hóa chất có gì mới?

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hoá chất Việt Nam đến năm 2020 sẽ được trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng 12 này.… Đọc tiếp