Những công tác cơ bản trong phòng thí nghiệm hóa học

Các công tác cơ bản trong phòng thí nghiệm hoá học là cắt và uốn ống thuỷ tinh, chọn và khoan nút, lắp và sử dụng dụng cụ thí nghiệm,… Đọc tiếp