Rohypnol

Sự thật về các loại ‘thuốc cưỡng dâm’

Có những loại thuốc mà khi uống vào, bạn sẽ mất khả năng chống cự cuộc tấn công tình dục, gọi là thuốc để cưỡng dâm. Phim ảnh và báo… Đọc tiếp