polymer

Sản xuất nhựa và vải mới từ chất thải nhờ sử dụng vi khuẩn

Các phương pháp công nghệ sinh học và hóa học mới sẽ tạo điều kiện sản xuất có hiệu quả các hóa chất, vật liệu và nhiên liệu từ các… Đọc tiếp