khi da phien

Khai thác khí đá phiến và vấn đề môi trường

(H2N2)-Các tập đoàn dầu khí toàn cầu đang mở chiến dịch dữ dội nhằm vận động châu Âu, Mỹ và các nước tăng cường khai thác khí đốt đá phiến… Đọc tiếp