a1 20121225174501

Lọc nước sông Tô Lịch bằng công nghệ hấp phụ chọn lọc

Sau 10 năm nghiên cứu, Giáo sư Trần Hồng Côn, giảng viên hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, đã ứng dụng thành công công nghệ hấp… Đọc tiếp