10 sự kiện môi trường Việt Nam nổi bật năm 2011

Ngày 29/12, các nhà báo viết về lĩnh vực môi trường của Việt Nam đã bình chọn 10 sự kiện môi trường nổi bật trong năm 2011 Dưới đây là… Đọc tiếp