Công trình bôxit Tân Rai rò rỉ hóa chất

(H2N2)-Ông Trần Dương Lễ – phó giám đốc Ban quản lý dự án tổ hợp bôxit nhôm Lâm Đồng – hôm qua thừa nhận: “Có việc để lượng xút tàn dư… Đọc tiếp