TCVN

Phương pháp xác định nhiệt độ nóng chảy-TCVN 4336-86

Có hiệu lực từ 1-1-1988 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nhiệt độ nóng chảy trong mao quản của các hợp chất hưũ cơ. 1. DỤNG CỤ… Đọc tiếp
TCVN

Phương pháp xác định chỉ số khúc xạ-TCVN: 4335-86

Phương pháp xác định chỉ số khúc xạ Organic compouds. Methods for the determination of refaetionind-ex Có hiệu lực 1-1-1988 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định chỉ… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

TCVN

Phương pháp chuẩn bị dung dịch chỉ thị-TCVN: 4373-86

Tiêu chuẩn này thay thế cho phần 1 của TCVN 1057-71 và quy định phương pháp chuẩn bị các dung dịch chỉ thị , các hỗn hợp chỉ thị ,… Đọc tiếp
TCVN

Phương pháp chuẩn bị các dung dịch đệm-TCVN: 4320 – 86

Tiêu chuẩn này thay thế phần 2 của TCVN 1057 -71 và quy định phương pháp chuẩn bị các dung dịch đệm dùng để  xác định khoảng pH chuyển màu… Đọc tiếp
TCVN

Phương pháp chuẩn bị các dung dịch cho phân tích trắc quang và phân tích đục khuyếch tán-TCVN: 1055 – 86

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1056-71 và quy định các phương pháp chuẩn bị các dung dịch có nồng độ xác định của các nguyên tố ion ,… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

TCVN

Phương pháp chuẩn bị các thuốc thử, dung dịch và hỗn hợp phụ dùng trong phân tích-TCVN:1055-86

Phương pháp chuẩn bị các thuốc thử, dung dịch và hỗn hợp phụ dùng trong phân tích TCVN: 1055-86 Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1055 -71 1 .… Đọc tiếp
TCVN

Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm-TCVN: 4851 – 89

NƯỚC DÙNG ĐỂ PHÂN TÍCH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM TCVN 4851-89 (ISO 3696-1987)   Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu và phương pháp thử tương ứng cho ba… Đọc tiếp
TCVN

Hóa chất: Phân bón và ký hiệu mức độ tinh khiết-TCVN 1058-78

HOÁ CHẤT PHÂN NHÓM VÀ KÝ HIỆU MỨC ĐỘ TINH KHIẾT Chemical products Designation for degree of purity Có hiệu lực từ 01-07-1979 TCVN 1058-78 ban hành để thay thế… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

Thuật ngữ hóa học: Tên các nguyên tố hóa học-TCVN 5530-1991

THUẬT NGỮ HÓA HỌC Tên các nguyên tố hoá học Chemical terms Name of chemical elements   Tiêu chuẩn này quy định việc đặt tên Tiếng Việt cho các nguyên… Đọc tiếp