20110308093228 thung 20110504101544

Thùng rác tự nén sử dụng năng lượng mặt trời

(H2N2)-Thùng rác tự nén sử dụng năng lượng mặt trời đang được thử nghiệm lần đầu tiên tại Anh. Với công nghệ mới này, mỗi thùng rác tự nén có… Đọc tiếp