bac kinh

Bắc Kinh thông qua các tiêu chuẩn mới về nhiên liệu sạch

Các quan chức của TP Bắc Kinh cho biết, các tiêu chuẩn mới về nhiên liệu động cơ của thành phố này sẽ có hiệu lực vào ngày 31/05/2012. Tiêu… Đọc tiếp