tom cang xanh

Nuôi tôm càng xanh bằng các chế phẩm sinh học

(H2N2)-Nhiều hộ nuôi tôm ở huyện Tam Nông, Đồng Tháp đã áp dụng mô hình nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa bằng chế phẩm sinh học mang lại hiệu… Đọc tiếp