chat doc da cam

Có liên quan giữa chất độc da cam và ung thư thận

(H2N2)-Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Y tế các vấn đề cựu chiến binh tại bang Louisiana vừa phát hiện ra rằng ở các cựu chiến binh Mỹ phơi… Đọc tiếp