Xử lý nước thải từ các khu khai thác mỏ bằng vật liệu khoáng và polime

Nước thải từ các khu mỏ khai thác và chế biến khoáng sản thường có khối lượng lớn, chứa nhiều chất ô nhiễm như As, NH4+, Pb, Fe, Cr, Zn,… Đọc tiếp