bag of cement

Nghiên cứu phát triển xi măng “xanh” từ vỏ trấu

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Bath và Dundee, cùng với các cộng sự ở Ấn Độ đang phát triển loại xi măng thân thiện… Đọc tiếp