essence

Chất metanol trong xăng rất nguy hiểm cho động cơ

 Bộ Khoa học Công nghệ đã phát hiện một mẫu xăng có chứa tới 15,3% metanol tại Cửa hàng xăng dầu Mai Dịch, thuộc Công ty cổ phẩn sản xuất… Đọc tiếp