nano

Xốp nano hút dầu tái sử dụng có thể xử lý các vụ tràn dầu

Mới đây, các nhà khoa học đã tạo ra các bề mặt hydrat-phobic giúp ngăn chặn rò rỉ dầu ở vùng nước sâu. Giờ đây, bằng cách bổ sung boron… Đọc tiếp