Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Tạo bộ đề trắc nghiệm bằng Macromedia Flash 6954
2 Học bảng tuần hoàn hóa học từ phần mềm PL Table 8317
3 Hướng dẫn sử dụng Chemsketch 7415
4 Giới thiệu phần mềm Science Teacher's Helper 5736
5 Mô phỏng sự chuyển động của lưu chất đối với cánh khuấy dạng đĩa tròn xoay bằng Femlab 4641
6 Pipe Flow 3D - công cụ mô phỏng và tính tóan trở lực đường ống 5716
7 Tìm hiểu về mô hình hóa các quá trình công nghệ 5262
8 Một số phần mềm mô phỏng thông dụng 6933
9 Mô phỏng phản ứng đime hóa trong thiết bị phản ứng dạng ống bằng Femlab 4548
10 Aspen, công cụ mô phỏng các quá trình công nghệ hóa học 4960
11 Hướng dẫn sử dụng PDMS trong Piping Work 7489
12 Phần mềm ChemMaths v15.1 4080
13 Mô phỏng dung dịch Acid-Base 3679
14 Phần mềm mô phỏng phân tử và ánh sáng 3495
15 Phần mềm ôn thi đại học môn hóa học 4855
16 Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISIS Draw 2.4 7395
17 Phần mềm mô phỏng Chimera 4281
18 Phần mềm Chemix School 4251
19 Vẽ sơ đồ thiết bị hóa chất bằng MS Visio 2003 7049
20 Hướng dẫn vẽ công thức hoá học, dụng cụ thí nghiệm bằng Chemwin 6.0 10081