Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Tạo bộ đề trắc nghiệm bằng Macromedia Flash 6586
2 Học bảng tuần hoàn hóa học từ phần mềm PL Table 7991
3 Hướng dẫn sử dụng Chemsketch 6913
4 Giới thiệu phần mềm Science Teacher's Helper 5461
5 Mô phỏng sự chuyển động của lưu chất đối với cánh khuấy dạng đĩa tròn xoay bằng Femlab 4360
6 Pipe Flow 3D - công cụ mô phỏng và tính tóan trở lực đường ống 5406
7 Tìm hiểu về mô hình hóa các quá trình công nghệ 4935
8 Một số phần mềm mô phỏng thông dụng 6635
9 Mô phỏng phản ứng đime hóa trong thiết bị phản ứng dạng ống bằng Femlab 4253
10 Aspen, công cụ mô phỏng các quá trình công nghệ hóa học 4452
11 Hướng dẫn sử dụng PDMS trong Piping Work 7150
12 Phần mềm ChemMaths v15.1 3775
13 Mô phỏng dung dịch Acid-Base 3438
14 Phần mềm mô phỏng phân tử và ánh sáng 3242
15 Phần mềm ôn thi đại học môn hóa học 4613
16 Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISIS Draw 2.4 7094
17 Phần mềm mô phỏng Chimera 4021
18 Phần mềm Chemix School 3987
19 Vẽ sơ đồ thiết bị hóa chất bằng MS Visio 2003 6707
20 Hướng dẫn vẽ công thức hoá học, dụng cụ thí nghiệm bằng Chemwin 6.0 9694