Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Tạo bộ đề trắc nghiệm bằng Macromedia Flash 7659
2 Học bảng tuần hoàn hóa học từ phần mềm PL Table 9038
3 Hướng dẫn sử dụng Chemsketch 8293
4 Giới thiệu phần mềm Science Teacher's Helper 6413
5 Mô phỏng sự chuyển động của lưu chất đối với cánh khuấy dạng đĩa tròn xoay bằng Femlab 5162
6 Pipe Flow 3D - công cụ mô phỏng và tính tóan trở lực đường ống 6469
7 Tìm hiểu về mô hình hóa các quá trình công nghệ 5848
8 Một số phần mềm mô phỏng thông dụng 7586
9 Mô phỏng phản ứng đime hóa trong thiết bị phản ứng dạng ống bằng Femlab 5185
10 Aspen, công cụ mô phỏng các quá trình công nghệ hóa học 5631
11 Hướng dẫn sử dụng PDMS trong Piping Work 8267
12 Phần mềm ChemMaths v15.1 4512
13 Mô phỏng dung dịch Acid-Base 4197
14 Phần mềm mô phỏng phân tử và ánh sáng 3960
15 Phần mềm ôn thi đại học môn hóa học 5330
16 Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISIS Draw 2.4 8132
17 Phần mềm mô phỏng Chimera 4770
18 Phần mềm Chemix School 4789
19 Vẽ sơ đồ thiết bị hóa chất bằng MS Visio 2003 7704
20 Hướng dẫn vẽ công thức hoá học, dụng cụ thí nghiệm bằng Chemwin 6.0 11014