Protein Structure

Bình chọn

Xếp hạng: 2.5 (353 Bình chọn)

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

A short video about protein primary, secondary, tertiary, and quaternary structure.

Bình luận

JComments không được cài đặt.
THƯ VIỆN VIDEO CLIP - Protein Structure